TAHILLARDA GELİŞİM DEVRELERİ VE KODLARI

Avrupa Birliği normlarında; bitkisel gelişim devreleri, çeşitlere göre kodlandırılmıştır.

Genişletilmiş BBCH-Skalası,
Fenolojik gelişim aşamalarının BBCH-kodlaması
Tahıllar: Buğday = Triticum sp.L., Arpa = Hordeum vulgare L.,
Yulaf = Avena sativa L., Çavdar = Secale cereale L.

Kodların Açıklaması

0. Makro devre: çimlenme

00. Kuru tohum

01. Tohumun şişmeye başlaması

03. tohum şişmesinin tamamlanması,
05. Filizlenme kökünün (Radiolum) tohumdan çıkışı,
06. Filizlenme kökleri, kılcal kökler ve / veya yan köklerin görülmesi,
07. Embriyo filizciğinin (koleoptil) tohumdan çıkışı,
09. çıkış: embriyo filizciğinin toprak üst tabakasını kırması, Coleoptile ucunun görülmesi

1. Makro devre: Taprak Gelişimi
10. İlk yaprağın Coleoptile den çıkışı,
11. Tek yaprak dönemi: ilk yaprak açılmış, ikinci yaprak ucu görünür
12. İki Yaprak dönemi: ikinci yaprak açılmış, üçüncü yaprağın ucu görünür
13. Üç yaprak dönemi: üçüncü yaprak açılmış, dördüncü yaprağın ucu görünür
1… . dönemler aynı şekilde devam eder …
19. 9. ve daha fazla yaprak açılır

2. Makro devre: Kardeşlenme

20. henüz kardeşlenme yok
21. İlk kardeş sürgünü belirir: Kardeşlenme başlangıcı
22. İkinci kardeş sürgünü görünür
23. üçüncü kardeş sürgünü görünür
2 …. kardeş sürgünü devam eder
29. Kardeşlenmenin sona ermesi: maksimum kardeş sayısının oluşması

3. Makro devre: Sapa kalkma (büyüme)
30. Sapa kalkma başlangıcı: Ana gövde ve kardeş sürgünleri büyümeye başlar. Başak ucu, kardeşlenme boğumundan en az 1 cm mesafe almıştır.

31. Birinci boğum aşaması: 1. Boğum, toprak yüzeyinin hemen üstündeki kardeşlenme boğumundan en az 1 cm mesafede
32. İkinci boğum aşaması: 2. Boğum, birinci boğumundan en az 2 cm mesafede görünür
33. Üçüncü boğum aşaması: 3. Boğum, ikinci boğumundan en az 2 cm mesafede
3.. son boğuma kadar devam eden aşamalar …
37. son yaprağın görünüşü (bayrak yaprağı); son yaprak tam açılmamış
39. Ligula (yaprak derisi) aşaması: Bayrak yaprağın Ligülü (derisi) görünür durumda, bayrak yaprağı tamamen gelişmiş

4. Makro devre: başak- / salkım oluşması
41. Bayrak yaprağının yaprak kılıfı uzar
43. Başak/salkım, saptan yukarı doğru çıkar. Bayrak yaprağın yaprak kılıfı açılmaya başlar.
45. Bayrak yaprağının yaprak kılıfı uzar
47. Bayrak yaprağının yaprak kılıfı açılır
49. Kılçık uçları: Bayrak yaprakların üstünde kılçıklar görünür durumda

5. Makro devre: başak- / salkım gelişmesi

51. Başak/salkım gelişiminin başlaması: Başak/salkım uçları çıkar veya yaprak kılıfının yanından bindirir.
52. Başak/salkımın % 20’si çıkmış
53. Başak/salkımın % 30’u çıkmış
54. Başak/salkımın % 40’ı çıkmış
55. Başak/salkım gelişiminin ortası: taban, henüz yaprak kılıfında
56. Başak/salkımın % 60’ı çıkmış
57. Başak/salkımın % 70’i çıkmış
58. Başak/salkımın % 80’i çıkmış
59. Başak/salkım gelişiminin sonlanması: Başak/salkımın tamamı görünür durumda

6. Makro devre: Çiçek

61. Çiçeklenmenin başlaması: polen torbacıkları görünür
65. Çiçeklenmenin ortası: % 50 olgun polen torbacıkları
69. Çiçeklenmenin sonu.

7. Makro devre: Meyve Gelişimi
71. İlk taneler yarı büyüklüklerine ulaştı. Tane içeriği sulu
73. Süt olgunlaşması başlangıcı
75. Yarı süt olgunluğu: Tüm taneler nihai büyüklüğe ulaştı.
76. Taneler henüz yeşil, tane içeriği sütlü
77. Süt olgunluğunun sonu

8. Makro devre: Meyve-/Tane olgunluğu
83. Erken hamur olgunluğu
85. Hamur Olgunluğu: Tane içeriği henüz yumuşak fakat kuru. Tırnak izi geri dönüşümlü
87. Sarımsı olgunluk: tırnak izi geri dönüşümsüz
89. Tam olgunluk (Ergin): Sert tane, tırnak ile kırmak zor

9. Makro devre: Bitkisel Ölüm
92. Hasat (ölüm) olgunluğu: Tane, tırnak ile ezilmez ve kırılamaz durumda
93. Taneler, gündüz gevşektir
97. Bitkisel ölüm, saplar kırılmakta
99. Mahsul (Hasat)