Stoller Firması Üreticilerimizi Bilgilendirdi

Stoller firmasından Dr Canan Yılmaz, bitki besleme ürünleri hakkında çiftçilerimizi bilgilendirdi.

Stoller firmasından Dr Canan Yılmaz, Önder Çiftçi Projesi seminer salonunda, çiftçilerimize Bitki Besleme konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Dr Canan Yıldız sunumunda, birki besleme ürünlerinin bitki için önemine değinerek, bölgede son yıllarda devam eden kuraklıklara karşı bitki besleme ürünlerinin, bitkinin sıcaklık direncini arttırdığını, bitkiden alınan verimin yükseldiğini ve kalitesinin arttığını vurguladı.

Stoller firmasından Dr Canan Yılmaz’ın sunumunun ardından soru cevap kısmına geçildi.

Üreticilerimizin yoğun katılım gösterdiği toplantı Stoller firmasının hediye ve ikramları ile sona erdi.

 

YENİ TOPRAK İŞLEME YÖNTEMİ VE TOPRAK HAVASI

Toprağın genel yapısında su, hava, organik madde ve mineral maddeler bulunmaktadır. Özellikle toprağı oluşturan bu temel bileşenlerin dengesinin bozulduğu durumlarda toprak verimsizleşir ve üzerinde yaşayan bitkilere iyi bir yaşam ortamı sağlayamaz duruma gelir. Bu yüzden toprağı oluşturan genel bileşenlerin dengeli olması gerekmektedir.

Daha Fazla Okuyun

KATILIMLARINIZLA BÜYÜYORUZ, BİLGİMİZİ PAYLAŞIYORUZ ..

Üreticilerimize verdiğimiz seminerlerle üretimi destekleyip her daim üreticimizin daha fazlasını kazanmasına katkı sağlamak asli görevimiz. Bunu yaparken deneyimlerini bizlerin bilgileriyle harmanlayıp, seminerlerimize katılan bütün üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Biz birlikte varız, birlikte üretim yapıyoruz…Daha Fazla Okuyun

TARIM İLAÇLARININ KULLANIMINDA DAMLACIK BÜYÜKLÜĞÜ

Damla boyutunun önemi;

Kullanılan ilacın etkisi, beklenen düzeyde olması için, püskürtülen damlacıkların çapı
büyük önem taşır. Prensip olarak, bir yüzeyin tamamen ıslanması, damlacıkların ne kadar küçük olduğunu belirtir. Böylece damlacık çapının yarıya indirilmesi, damla sayısının sekiz katını verir. Kaplanabilir alan önemli ölçüde artar. Bu nedenle, püskürtme metotları, nispeten küçük damlacık boyutlarını hedefler ki bu da daha düzgün bir kaplama avantajı sağlar.

Bununla birlikte küçük damlacıklar, hava akımına karşı daha hassas oldukları için, sürüklenme dezavantajına sahiptir.

Diğer taraftan, damlama kayıplarını önlemek aşısından damlacık büyüklüğü önemlidir. Çok sayıda denemeler, daha büyük damlaların – teorik özelliklerin aksine- iyi bir yapışma ve aktivite gösterdiğini ortaya koyuyor.

Bu Tablo, kullanılacak meme tipi, basınç, traktör hızı ve sıvı miktarı parametrelerinin damlacık büyüklüğünün uygulama yöntemine bağımlılığını göstermektedir.

 

TAHILLARDA GELİŞİM DEVRELERİ VE KODLARI

Avrupa Birliği normlarında; bitkisel gelişim devreleri, çeşitlere göre kodlandırılmıştır.

Genişletilmiş BBCH-Skalası,
Fenolojik gelişim aşamalarının BBCH-kodlaması
Tahıllar: Buğday = Triticum sp.L., Arpa = Hordeum vulgare L.,
Yulaf = Avena sativa L., Çavdar = Secale cereale L.

Kodların Açıklaması

0. Makro devre: çimlenme

00. Kuru tohum

01. Tohumun şişmeye başlaması

03. tohum şişmesinin tamamlanması,
05. Filizlenme kökünün (Radiolum) tohumdan çıkışı,
06. Filizlenme kökleri, kılcal kökler ve / veya yan köklerin görülmesi,
07. Embriyo filizciğinin (koleoptil) tohumdan çıkışı,
09. çıkış: embriyo filizciğinin toprak üst tabakasını kırması, Coleoptile ucunun görülmesi

1. Makro devre: Taprak Gelişimi
10. İlk yaprağın Coleoptile den çıkışı,
11. Tek yaprak dönemi: ilk yaprak açılmış, ikinci yaprak ucu görünür
12. İki Yaprak dönemi: ikinci yaprak açılmış, üçüncü yaprağın ucu görünür
13. Üç yaprak dönemi: üçüncü yaprak açılmış, dördüncü yaprağın ucu görünür
1… . dönemler aynı şekilde devam eder …
19. 9. ve daha fazla yaprak açılır

2. Makro devre: Kardeşlenme

20. henüz kardeşlenme yok
21. İlk kardeş sürgünü belirir: Kardeşlenme başlangıcı
22. İkinci kardeş sürgünü görünür
23. üçüncü kardeş sürgünü görünür
2 …. kardeş sürgünü devam eder
29. Kardeşlenmenin sona ermesi: maksimum kardeş sayısının oluşması

3. Makro devre: Sapa kalkma (büyüme)
30. Sapa kalkma başlangıcı: Ana gövde ve kardeş sürgünleri büyümeye başlar. Başak ucu, kardeşlenme boğumundan en az 1 cm mesafe almıştır.

31. Birinci boğum aşaması: 1. Boğum, toprak yüzeyinin hemen üstündeki kardeşlenme boğumundan en az 1 cm mesafede
32. İkinci boğum aşaması: 2. Boğum, birinci boğumundan en az 2 cm mesafede görünür
33. Üçüncü boğum aşaması: 3. Boğum, ikinci boğumundan en az 2 cm mesafede
3.. son boğuma kadar devam eden aşamalar …
37. son yaprağın görünüşü (bayrak yaprağı); son yaprak tam açılmamış
39. Ligula (yaprak derisi) aşaması: Bayrak yaprağın Ligülü (derisi) görünür durumda, bayrak yaprağı tamamen gelişmiş

4. Makro devre: başak- / salkım oluşması
41. Bayrak yaprağının yaprak kılıfı uzar
43. Başak/salkım, saptan yukarı doğru çıkar. Bayrak yaprağın yaprak kılıfı açılmaya başlar.
45. Bayrak yaprağının yaprak kılıfı uzar
47. Bayrak yaprağının yaprak kılıfı açılır
49. Kılçık uçları: Bayrak yaprakların üstünde kılçıklar görünür durumda

5. Makro devre: başak- / salkım gelişmesi

51. Başak/salkım gelişiminin başlaması: Başak/salkım uçları çıkar veya yaprak kılıfının yanından bindirir.
52. Başak/salkımın % 20’si çıkmış
53. Başak/salkımın % 30’u çıkmış
54. Başak/salkımın % 40’ı çıkmış
55. Başak/salkım gelişiminin ortası: taban, henüz yaprak kılıfında
56. Başak/salkımın % 60’ı çıkmış
57. Başak/salkımın % 70’i çıkmış
58. Başak/salkımın % 80’i çıkmış
59. Başak/salkım gelişiminin sonlanması: Başak/salkımın tamamı görünür durumda

6. Makro devre: Çiçek

61. Çiçeklenmenin başlaması: polen torbacıkları görünür
65. Çiçeklenmenin ortası: % 50 olgun polen torbacıkları
69. Çiçeklenmenin sonu.

7. Makro devre: Meyve Gelişimi
71. İlk taneler yarı büyüklüklerine ulaştı. Tane içeriği sulu
73. Süt olgunlaşması başlangıcı
75. Yarı süt olgunluğu: Tüm taneler nihai büyüklüğe ulaştı.
76. Taneler henüz yeşil, tane içeriği sütlü
77. Süt olgunluğunun sonu

8. Makro devre: Meyve-/Tane olgunluğu
83. Erken hamur olgunluğu
85. Hamur Olgunluğu: Tane içeriği henüz yumuşak fakat kuru. Tırnak izi geri dönüşümlü
87. Sarımsı olgunluk: tırnak izi geri dönüşümsüz
89. Tam olgunluk (Ergin): Sert tane, tırnak ile kırmak zor

9. Makro devre: Bitkisel Ölüm
92. Hasat (ölüm) olgunluğu: Tane, tırnak ile ezilmez ve kırılamaz durumda
93. Taneler, gündüz gevşektir
97. Bitkisel ölüm, saplar kırılmakta
99. Mahsul (Hasat)