YENİ TOPRAK İŞLEME YÖNTEMİ VE TOPRAK HAVASI

Toprağın genel yapısında su, hava, organik madde ve mineral maddeler bulunmaktadır. Özellikle toprağı oluşturan bu temel bileşenlerin dengesinin bozulduğu durumlarda toprak verimsizleşir ve üzerinde yaşayan bitkilere iyi bir yaşam ortamı sağlayamaz duruma gelir. Bu yüzden toprağı oluşturan genel bileşenlerin dengeli olması gerekmektedir.

Bu bileşenlerden toprak havası özellikle bazı minerallerin çözünmesinde ve biyolojik aktivitelerin gerçekleşmesinde etkilidir. İyi havalanmış bir toprakta iyi bir biyolojik aktivite sonucu azot, fosfor, kükürt ve karbondioksit daha dengeli bir şekilde bulunur. Ayrıca iyi havalanan bir toprakta su tutma kapasitesi de artar.

Son yıllarda özellikle ağırlaşan ekipmanlarımız ve traktörlerimizle topraklarımızı daha çok sıkıştırmaktayız. Sıkışan topraklarımızda toprak havası gün geçtikçe azalmaktadır. Bu noktadan hareketle üyelerimizden Münür Karaevli çizel(patlatma) dediğimiz toprak işleme aletine bir hidromotor monte ederek fan sistemiyle basınçlı hava verecek bir ekipman tasarlamıştır . Bu ekipmanın denemelerini kurumumuz ziraat mühendisleri vasıtasıyla bir sene boyunca takip ederek toprak havasının zenginleştiği yer ile klasik toprak işleme metotlarını karşılaştıracağız . Toprak havasıyla zenginleşen tarla bölümlerinin ayrıca su tutma kapasitesi , mineral madde varlığı bakımından da karşılaştırmasını yapacağız. Sizlerle önümüzdeki dönemlerde bu bilgileri paylaşıyor olacağız.

Comments are closed.