Önder Çiftçi Derneklerinin temsilcileri, Eğitim ve Yayım Daire Başkanı Gürcan ÖZDAĞ’ı ziyaret ettiler.

Tekirdağ Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet AYKUT, Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ÇIKRIKÇILI, Silivri Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin ORAL, Malkara Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Asım ANAR, Muratlı Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İmdat ALTINTAŞ, Konya Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol SÖZEN ve S.S. Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İmdat GÜNGÖR 12 Ocak 2017 tarihinde Eğitim ve Yayım Daire Başkanı Gürcan ÖZDAĞ’ı ziyaret ettiler.


Tekirdağ, İstanbul ve Konya’ da faaliyet gösteren Önder Çiftçi Derneklerinin temsilcileri 12/01/2017 tarihinde Eğitim ve Yayım Daire Başkanı Gürcan ÖZDAĞ’ ı ziyaret ettiler. Dernek temsilcileri Başkanlığımız toplantı salonunda yaptıkları sunum ile önder çiftçi derneklerinin tarihçesini ve faaliyet bölgelerinde verdikleri hizmetleri anlattılar. Önder Çiftçi Danışmanlık derneklerinin 2016 yılı tarımsal yayım ve danışmanlık desteklemeleri kapsamında yer almamalarından dolayı hizmetlerinde aksamalar olduğunu, 2017 yılında verilecek tarımsal yayım ve danışmanlık desteklemeleri kapsamına alınmaları gerektiğini ifade ederek talepte bulunmuşlardır.

Eğitim ve Yayım Daire Başkanı Gürcan ÖZDAĞ  ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başkanlığın yapacağı çalışmalarda işbirliği ve yakın diyalog içerisinde bulunacaklarını, önder çiftçi derneklerinin yaptıkları faaliyetleri yakından takip ettiklerini ve bulundukları bölgedeki tarımsal işletmelerin gelişmesine çok önemli katkıda bulunduklarını memnuniyetle müşahede ettiğini, önümüzdeki süreçte tarımsal yayım ve danışmanlık desteklemesinin kapsamına önder çiftçi derneklerinin alınması konusunu değerlendireceklerini ifade etmiştir. 

http://www.tarim.gov.tr/EYYDB/Haber/141/onder-ci%CC%87ftci%CC%87-dernekleri%CC%87-baskanligimizi-zi%CC%87yaret-etti%CC%87

Comments are closed.