”Buğdayda kuraklık riski Tarsim de teminata kavuştu”

2017 TARSİM POLİÇELERİNDE BİTKİSEL ÜRÜN BUĞDAY ÜRÜNÜ İÇİN KURAKLIK TEMİNATI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2017 yılında Bitkisel Ürün Buğday ürünü için Tekirdağ’a bağlı tüm ilçelerde kuraklık poliçesi diğer paket poliçeden hariç olarak düzenlenebilmektedir. Dekar maliyetleri bölgelere göre değişmektedir. Süleymanpaşa ilçesi için dekar maliyeti bölgelere göre değişmektedir. Kuraklık teminatı için Tarsim toplantsından edinilen bilgiye göre;

 ‘Bu teminat, kuru tarım alanlarında kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış nedeniyle ilçe ortalama veriminin belirlenmiş olan eşik değerinin altına düşmesi halinde hasar ödemesi yapılacak bir sigorta teminatıdır.  Kuraklık tek başına bir paket. İçinde don var, sıcak rüzgar var, sıcak hava dalgası var, aşırı nem var ve aşırı yağış var. Bunların herhangi biri gerçekleştiği zaman ilçe ortalamasının altına düşmesi halinde hasar ödemesi yapılacak bir program. Bunun için ÇKS’ye kuru tarım kaydı olması lazım. Sulu tarım yapılan alanlar için geçerli değil. ÇKS’de yanlışlıkla da olsa sulu tarım diye kaydedilmişse de bu sigortadan yararlanamayacak.  Dolu sigortası ayrı bir program, kuraklık tamamen ayrı bir sigorta programı. Doluyla hiçbir bağlantısı yok. Dolunun kapsadığı teminatlar kuraklık için teminat dışı olacak’ dedi.

‘İLÇE BAZLI KURALIK VERİM SİGORTASINDA HASAR İHBARINA GEREK YOK’

 ‘İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda hasar tespiti ilçe bazında yapılmakta olup dolu paketinde hasar tespiti parsel bazında yapılıyor. Dolu paketinde hasarınız dolu, yangın, sel, su baskını hangi teminatlar olursa olsun, eksper geliyor kişiye özel parselden tespit ediliyor ve hasar ödeniyor. Kuralıkta ise tek tek parselle uğraşmayacak, önce o ilçeyi temsil edecek köyler belirlenecek. Köylerin ortalaması alınacak. O köylerin ortalaması ilçenin ortalaması olacak. Ortalamayı tutarsa hasar ödemesi yapılacak. İlçe bazlı kuralık verim sigortasında hasar ihbarına gerek yoktur.

‘ÜRÜNÜN BİRİM FİYATI 2017 YILI İÇİN 80 KURUŞ’

‘Bu sene sadece buğday üretiminde başlıyoruz. Tüm Türkiye’de buğday üretim sigortası, önümüzdeki yıllarda bütün ürünleri kapsayacak. İlçenin eşik verim değeri, ilçe veriminin yüzde 70’i alınarak belirleniyor. Gerçekleşen verim ortalaması ise il genelinin hasat döneminde tarım sigortaları havuz eksperleri tarafından ilçenin referans parsellerinde belirlenen verimlerin ortalamalarıdır. Köylerde ilçeyi temsil edecek şekilde önce o köyün doğusundan, batısından, kuzeyinde, güneyinden örnekler alınacak. Eksperler bunu temsil edecek. Bütün köylerin bu verimi yapıldıktan sonra ilçenin ortalaması olacak. Ürünün birim fiyatı 2017 yılı için 80 kuruş. Bu sene bu işe yeni başlıyoruz. Belki dolu paketinde 94 kuruş olabilir. Bu sene resmi rakam 80 kuruş’ tur.

SÜLEYMANPAŞA İLÇE ORTALAMA VERİMİ 480 KİLO’

Tekirdağ Süleymanpaşa  ilçesinin ilçe ortalama verimi 480 kilo. Bunun yüzde 70’i eşik verimi olarak ayrılıyor. 480’nin yüzde 70’i 336 kilo. Ürün birim fiyatı da 80 kuruş. Bu şu demek, 336’nin altına indiği zaman sigorta yapan herkese o kadar kilo hasar ödenecek.  Sigorta yapan herkese ödenecek. Eksperler tek tek tarlaları gezmeden hesabına o kadar fark yatırılacak. Ortalama bunun üzerine çıkarsa bir şey yok. 336’nin altına ne kadar inerse o aradaki fark kadar sigorta yapan herkese ödenecek. Üreticimiz o sene tarlalarına iyi baktı, aradaki farkı da alacak, onun suçu değil. Ama ilçe ortalaması eşiğin altında kaldığı için parselinden fazla mahsul alan da yararlanacak.

Comments are closed.