SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

17 Aralık 2018 Pazartesi, 22:59

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

“Sürdürülebilirlik”

Özellikle, büyüme ve gelişim ile ilgili alanlarda sıkça ifade edilen bir terim. Gerçekleşen gelişimin kalıcı olması için, diğer alanlarda da olumlu etki yaratması gerekir.

Tarımsal gelişimin geldiği noktada, „Sürdürülebilir Tarım“ tanımlaması büyük bir önem kazanmaktadır.

“Tarım, büyüyen dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, açlık ve yoksullukla mücadelede, sürdürülebilir kalkınmanın uygulanmasında büyük önem taşımaktadır.“

Uygarlıkların başlangıcından bu yana yaşamın temel kaynağını oluşturan tarımsal üretim günümüzde önemli sorunlarla karşı karşıyadır.Hızla büyüyen dünya nüfusu, her geçen gün daha çok besine ihtiyaç duymaktadır. Buna karşılık, ekilebilir alanların genişleme olanakları çok kısıtlıdır ve ancak doğal alanlar ile yabani hayat ortamlarının yok edilmesiyle elde edilmektedirler. Bu durumda tarımsal üretimi artırmanın tek yolu birim alandan daha çok ürün alınması, yani verimin artırılmasıdır.

Ancak bu yönde yapılan çalışmalar ve uygulanan yöntemler bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Yoğun işleme nedeniyle toprağın verimliliği azalmakta, gübreleme ve bitki koruma amacıyla kullanılan kimyasallar, ürünü ve doğayı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Günümüzde tarımda en büyük başarı, olumsuz çevre koşullarını azaltarak, istenilen üretim artışını gerçekleştirebilmekten geçer. Bu da yalnızca, tarımda sürdürülebilir yöntemlerin ve kalıcı çözümlerin uygulanması ile mümkün olabilir.

Çiftçilik zor iştir, fakat çoğu başarılı çiftçi ne zaman çalışıp ne zaman yorgunluklarını atacaklarını çok iyi bilir ve bunu iyi ayarlar. Neden çiftçilik yaptığınızı ve neden sürdürülebilir bir operasyon yürütmeyi amaçladığınızı sık sık hatırlayın. Birçok insan, sahip olduğu arazileri bulundukları durumdan daha iyi şekilde bıraktıklarını görmekten ve bilmekten büyük bir keyif alır.

Genel anlamda “Sürdürülebilirlik” kavramı; tarımsal araştırmaların, politikanın, uygulamanın, ürün ve hizmetin kalite özelliği bağlamında değerlendirilir. Bununla birlikte, çevre faktörünü koruma, akıllı kaynak kullanımı, ekonomik büyüme, eğitim, tüketici davranışı, iş güvenliği, küreselleşme,  nüfus artışı ve yoksulluğun azaltılması alanında “sürdürülebilirlik” önem taşır.

Peki, kastedilen sürdürülebilirlik terimi nereden geliyor?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1983 te, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için uzun vadeli çevresel stratejiler oluşturmak için “Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu” kurdu. Bu komisyon genellikle “Brundtland Komisyonu” olarak bilinir.
Brundtland Komisyonu’nun çağrısıyla BM Genel Kurulu 1992 yılında, “Çevre ve Kalkınma Konferansı” düzenledi. Daha önce görülmemiş büyüklük ve katlım nedeniyle “Dünya Zirvesi” olarak adlandırılan bu konferans, Brezilya Rio de Janeiro’da gerçekleşti.

Bu konferansta, tüm ülkelerin sürdürülebilir kalkınmayı sağlamalarına yönelik, doğal kaynakları korumak ve küresel kirliliği durdurmak için, popüler olmayan politik kararların önemi vurgulandı.

Rio Dünya Zirvesi “Çevre ve Kalkınma Deklarasyonu” ve “Gündem 21” in kabulüyle sonuçlandı.

Rio’nun devamı olan, “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi” 2002 yılında Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde gerçekleşti. Burada, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri tanımlandı. Sürdürülebilir kalkınmanın oluşturulmasında tarımın, açlık ve yoksullukla mücadelede büyük önem taşıdığı belirtildi.

Sürdürülebilir kalkınmanın ölçülebilirliği ve değerlendirilmesi
Gelişmenin sürdürülebilir olup olmadığını görmek için, uygulanan geçerli sistemin, insani değerler, ekoloji ve ekonomi alanlarındaki etkisinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir toplumun ekonomik durumunu, işsizlik, enflasyon veya gayri safi milli gelir göstergeleri belirler. İlave olarak; Sosyal boyutu, gelir dağılımı ya da “insani gelişme” (örneğin, İnsani Gelişme Endeksi) durumunu ölçerek birleştirmek gerekiyor. Ancak ekoloji alanındaki çalışmalar çok yenidir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz