TRAKYA KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA “KURUMSAL YÖNETİCİLİK” SEMİNERLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

15 Şubat 2018 Perşembe, 11:56

Trakya Kalkınma Ajansı teknik destek projesi sayesinde, Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ve çalışanları, stratejik planlama, örgütleme, yöneltme, düzenlettirme ve denetleme gibi yönetimin temel işlevleri hakkında 5 günlük eğitim almışlardır. Programa toplam 37 kişi katılmıştır. Yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın kooperatifimizi bir bütün olarak görebilmek, her bölümün örgütün temel hedeflerine katkısını değerlendirebilmek, departmanlarımız arasında karşılıklı ilişkileri düzenleyerek bunları bütünleştirebilmek ve örgütümüzün çevreyle uyumunu sağlayabilmek için idarecilik becerilerinin geliştirilmesine yönelik çerçevede eğitim gerçekleştirilmiştir.
Tüm çalışanlarımız; kooperatifimizle ilişkide bulunan diğer insanları anlayabilme, onlarla birlikte çalışabilme, astlar arasında grup çalışması felsefesini oluşturabilme ve insanlarla iş birliği kurabilme ve onlarla iyi geçinebilme konusunda iletişim becerilerinin geliştirilmesi yönünde örnek uygulamalar yapılmıştır.
SEMİNERLERİN KATILIMCILARA ÇOK YÖNLÜ YARARLARI OLMUŞTUR
Sosyal Faydalar;
• Yapılan 5 günlük eğitimle birlikte katılımcılar arasında ortak bir dil geliştirilmiştir. Birbirlerini daha yakından tanıma ve anlama fırsatı yakalanmış, dolayısıyla iletişim, dinleme ve empati kurma becerilerinde artış görülecektir.
Yenilikçilik;
• Eğitim süresince farklı konu başlıklarında 8 farklı teknik öğrenilmiştir. Bu teknikler; AHS, Zaman Yönetimi, Zinciri Kırma, Swot Analizi, Geri Bildirim, Bütçe Yönetimi, Nakit Akış Tablosu, Hedef Takibi şeklindedir. Bu teknikler kooperatifimiz için yeni ve uygulanabilir tekniklerdir. Kurumsal kapasiteyi arttırmak yönünde kooperatifimiz için yeni olan bu teknikler uygulanabilir ve katma değer yaratıcı teknikleridir.
Sürdürülebilir Kalkınma;
• Kooperatifimiz kuruluş amacı itibariyle çevrenin korunmasına, tarım politikalarının geliştirilmesine ve uygulanması konusunda önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu eğitim sebebiyle, hizmetin sürdürülebilir olması ve zaman planının yapılıp, ülke ekonomisine katkı sağlayabilmesi için hedeflerin belirlenmesi ve hedefin faaliyetlere bölünerek takip edilmesinin sağlanması öncelikli konuya alınmıştır.
Mevcut Durum Analizi;
• Bu eğitim programı içerisinde ÖÇP için hizmet veren dernekler, yine eğitim içerisinde ele alınan swot analizi yöntemiyle masaya yatırılmış, güçlü, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri tüm katılımcılar ile değerlendirilerek bir rapor haline getirilmiştir. Bu rapor sayesinde her dernek kendi gelişim alanı ile ilgili öneri sunup, zaman, Pazar ve emek kaynağını doğru planlayarak, hangi konuları geliştirmesi gerektiğinin farkına varacaktır.
ÖNDER ÇİFTÇİ PROJESİ’NİN BÖLGEDEKİ ÖNEMİ
Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan kooperatifimiz, yöresel kalkınmaya katkıda bulunması sebebi ile bölge ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Kuruluşumuzun ortaklarına ve ülke ekonomisine olan katkılarını arttırabilmesi için yönetsel ve organizasyon yeteneklerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereklidir.
Bu kapsamda kooperatifimiz; çağın gereklerine uygun bir şekilde kurumsallaşmak ve ortaya çıkabilecek kurumsallaşma sorunları ile başa çıkabilmek için uygulanması gereken yaklaşımları, kurumsallaşma süreçleri ve kooperatifimiz için uygulanabilecek büyüme ve rekabet stratejileri detaylı olarak ele alınacak Kurumsallaşma eğitimi almıştır.
Eğitim Tekirdağ ticaret borsası hizmet binasında, toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Eğitim saat 09:00 da başlamış 17:00 de bitmiştir. Eğitim ilk 2,5 gün Sayın Arzu Gözel tarafından, son 2,5 gün Sayın İnanç Ayar tarafından verilmiştir. Eğitmenler; konusunda deneyimlidir. Sorulan sorularla istekle cevap vererek, eğitimi hikayelerle ve oyunlarla süsleyerek tamamlamışlardır.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz